Terapija sa intracitoplazmičnom injekcijom spermija (ICSI)

Intracitoplazmična injekcija spermija (ICSI) slična je po principu in-vitro-fertilizaciji jer i tu dolazi do oplodnje jajne stanice u petrijevoj zdjelici. Bitna razlika je u činjenici da se kod ICSI jedna sjemena stanica direktno injicira u jajnu stanicu.

Na koji način se vrši ICSI?

Jajna stanica se pod mikroskopskim povećalom pridržava specijalnom pipetom, a spermij se pomoću druge specijalne pipete unosi u jajnu stanicu direktno kroz zonu pellucida.

Ovaj postupak olakšava mnogostruko oplodnju i omogućuje istu i kod veoma lošeg nalaza sjemena. Potom se, prije nego što se nakon 2-5 dana izvrši transfer u maternicu, oplođena jajna stanica i dalje razvija u specijalnom inkubatoru.

Zahvaljujući specijalnoj timelapse-kameri, koja u redovnim razmacima snima embrione moguće je izabrati onaj embrij koji se razvija na najbolji mogući način i koji time ima najbolje šanse da se uspješno ugnjezdi.


Kada metoda ICSI dolazi u obzir za mene?

Jasna indikacija za ICSI je loš nalaz sjemena muškarca. Što znači, ukoliko postoji prenizak broj zdravih spermija (sjemenih stanica), nalaz pokazuje ograničenu pokretljivost ili povišen postotak anomalija sjemenih stanica, tada intracitoplazmička injekcija spermija može biti optimalna mogućnost terapije..

Kod začepljenih sjemenovoda ili ukoliko isti nedostaju na osnovu genetskog poremećaja, ili se u ejakulatu ne nađu spermije, tada se spermij (sjeme) može dobiti putem malog operativnog zahvata iz sjemenika ili iz epididimisa. Navedeno se vrši ili putem metode TESE (uzimanje tkiva sjemenika) ili TESA (punkcija sjemenika).
Potom se se vrši obrada u embriološkom laboratoriju pri kojoj se izdvajaju spermiji nižeg kvaliteta. Na taj način zdrave muške sjemene stanice prolaze bitan postupak sazrijevanja, te su time sposobne za oplođivanje. Navedena terapijska metoda omogućuje muškarcu da dobije dijete sa svojim genetskim nasljednim osobinama.

Muške spolne stanice, koje ponjprije nisu potrebne, se kod nas zamrzavaju, te na taj način u kasnijem vremenskom periodu stoje na raspolaganje za eventualnu kasniju oplodnju.

Koliko je visoka vjerojatnost da se postigne trudnoća?

U zavisnosti o starosnoj dobi partnera, opširnih rezultata pregleda i uzimajući u obzir druge odlučujuće faktore kao što su: stres, konzumiranje alkohola i cigareta, prekomjerna težina, postotak vjerojatnosti za trudnoću iznosi preko 40 posto po ciklusu.