Banka sjemena

Banka sjemena

Na raspolaganju imamo isključivo uzorke sperme besprijekornih donatora. 

Iz raznih razloga poneki muškarci ne mogu proizvoditi stanice spermija. Kako bismo omogućili ostvarenje žarke želje za djetetom, nudimo stanice spermija od odabranih, provjerenih donatora.

Zakon

Izvadci iz Zakona o reproduktivnoj medicini:

Medicinska pretraga donatora i njegove sperme mora osigurati da je sperma osobe – prema sadašnjem stanju medicinske znanosti i iskustva – sposobna za reprodukciju i da njegova primjena neće dovesti do nikakvih zdravstvenih opasnosti, kako za ženu tako i za željeno dijete. 

Sperma donatora smije se primijeniti za medicinski potpomognutu oplodnju i to samo ukoliko je ta osoba pismeno odobrila takvu primjenu i spremna je u tu svrhu dati instituciji pismenu izjavu i potrebne informacije. Takvo odobrenje se može u svakom trenutku povući, a time će i svaka daljnja uporaba biti obustavljena.

Donator smije dati spermu na raspolaganje za medicinski potpomognutu reprodukciju samo jednoj ustanovi. Davanje sperme za medicinski potpomognutu oplodnju ne smije postati predmet pravnog spora kojim bi se potraživala novčana naknada za uzdržavanje djeteta. 

Dijete koje je začeto spermom donatora, ukoliko to bude željelo, smije s punih 14 godina dobiti uvid u dokumente o svom začeću te time i biti informirano o istom.

 

Primatelj

Odabir spermija

Donatori moraju ispuniti vrlo stroge kriterije i biti spremni na često podvrgavanje potrebnim medicinskim pretragama. Pri tome se najveći naglasak stavlja na apsolutni izostanak infekcijskih i nasljednih bolesti te na integritet (besprijekorno fizičko i psihičko zdravlje) i plodnost. Ime donatora ostaje anonimno. Donator ne saznaje koja primateljica će dobiti njegove spermije.

Terapija može uslijediti u prirodnom ciklusu ili pak u ciklusu izazvanom lijekovima. Potom slijedi inseminacija. Pri tome se posebno pripremljeni spermiji donatora unosi pomoću tankog katetera u maternicu. 

 

Donator

Preduvjeti

  • Zdrava osoba
  • Između 20 i 40 godina
  • Stanuje u okolici kako bi mogao redovno dolaziti u Institut
  • Normalna kvaliteta spermija prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije      

Isključujući kriteriji

  • Nasljedne bolesti kod donatora ili njegove obitelji
  • Često mijenjanje seksualnog partnera
  • Konzumiranje alkohola i droga
  • Infekcijske bolesti
  • Doniranje u drugoj banci sjemena

Procedura:

Nakon prijave za doniranje dogovorit će se prvi sastanak koji uključuje razgovor s liječnikom, zdravstveni pregled te davanje jednog uzorka sperme. Ukoliko je donator nakon jednog određenog vremena karantene ispunio zadane kriterije, dogovorit će se daljnji sastanci u svrhu donacije sperme kao i daljnje kontrolne pretrage.

Naknada:

Za svaki potrebni dolazak u Institut darivateljica dobiva naknadu u visini od 90,- eura uključujući i zakonski predviđenu naknadu po prijeđenom kilometru.

Prijava

Natječaj za donatora sperme može uslijediti telefonskim putem u okviru našeg radnog vremena na broj telefona: +43 (0) 3136 55 111, ili putem sljedećeg formulara.