IVF pure & IVF active

IVF pure priroda na najbolji moguci nacin cini izbor prave jajne stanice u ciklusu, tako da je ispravno osloniti se na nju
 1. ..., priroda na najbolji mogući način čini izbor prave jajne stanice u ciklusu, tako da je ispravno osloniti se na nju...

Vjerovati u prirodu je dobro.

Upravo je početak 21. stoljeća u medicini obilježen povratkom ka prirodnim postupcima.Tradicionalna europska biljna medicina, ayurveda, tradicionalna kineska medicina i homeopatija postaju sve omiljenije.

Pri tome se može jasno primjetiti trend: najprije ili pak u prvoj instanci se liječi prirodnim putem. Ukoliko to liječenje nije urodilo vidljivim rezultatima, tek tada se poseže za školskom medicinom.

S gledišta pacijentice/para to znači:

 1. Pacijentica je izbjegla hormonsku stimulaciju.
 2. Sidestep: Pacijentice ponekad doživljavaju hormonsku stimulaciju kao da „nešto strano“ ima pravo određivanja nad njihovim tijelom te da se ne mogu braniti protiv djelovanja hormona. Oni preuzimaju komandu nad tijelom i nešto se s njim događa što je izvan mogucnosti vlastitog utjecaja.
 3. Bez uporabe hormona ne mora se suočavati s temom straha od injekcija i davanja injekcija samoj sebi.
 4. Time su i napori koje iziskuje sonografsko nadziranje mnogo manji. Manje liječničkih kontrola znači i smanjenu potrebu za objašnjavanjima na radnom mjestu.
 5. Ovulacijski test prepoznaje komandu za ovulaciju, a time i „zlatan“ trenutak za uzimanje jajne stanice.
 6. Narkoza se brine da se ugodno osjećate.
 7. Budući da se punktira samo jedna folikula, postupak je moguće učiniti i bez narkoze.

Mogući nedostaci:

Mogućnost izbora reducirana je na samo jednu jajnu stanicu.  Ona sama odlučuje o uspjehu ili neuspjehu. To također znači da je potrebno više pokušaja kako bi došlo do trudnoće.

Kinderwunsch Institut (skraćeno KIWI) pritom izlazi parovima u susret s cijenom, kako bi bilo moguće financirati više od jednog pokušaja. 

U svako doba moguć je prelazak na IVF active program.

Tipična idealna pacijentica ima manje od 35 godina i ima normalne rezerve jajnih stanica (Anti-Müllerov hormon).

Za pacijentice iznad 35 godina IVF pure predstavlja „second line“ terapiju, u slučaju kad jajnici (više) ne reagiraju na hormone (IVF active) razvojem više od jedne jajne stanice. 

IVF active aktivnom primjenom hormona može se potaknuti sazrijevanje svih jajnih stanice jednog terapijskog ciklusa.

... aktivnom primjenom hormona može se potaknuti sazrijevanje svih jajnih stanice jednog terapijskog ciklusa. Time se slučajna, prirodna selekcija samo jedne jajne stanice zamijenjuje mogućnošću da sve jajne stanice u Petrijevoj zdjelici dobiju priliku za dokazivanje odnosno za oplodnju.

Broj kvalitetnih embriona u sistemu sisavaca ovisi o broju bradavica kod ženki. Blizanci, npr. s 5% svih spontanih koncepcija, nisu rijetki. Ipak u pravilu dolazi do trudnoće s jednim djetetom.

Upotrebom hormona mogu se sve regrutirane stanice odnosno potreban broj jajnih stanica dovesti do sazrijevanja.

Hormoni se daju u primjerenim dozama i pokazuju direktan odnos između doziranja i učinka. Primjena subkutnih (potkožnih) injekcija je sigurna i nije neugodna. Čak i parovi koji imaju tzv. fobiju od injekcija dolaze nakon prvog korištenja do saznanja da primjena ovih injekcija jednostavno i sigurno funkcionira.

Prednosti s aspekta pacijentice/para:

 1. Postupak je aktivan, postoji osjećaj da pacijentica odnosno par može nešto aktivno učiniti, da se mogu „potruditi“ kako bi se dobila dva najkvalitetnija embriona (vrijednost vlastitog doživljaja). 
 2. Veći broj embriona znači i mogućnost izbora. Jedna pojedinačna jajna stanica prosječne kvalitete ne dovodi u pitanje cijeli rezultat. Poduzete su mjere za njezin nadomjestak. 
 3. Kultura selektira embrio s najvećim potencijalom. 
 4. Dodatni embrio se može zamrznuti i pridonosi uštedi primjene hormona u drugom postupku. 
 5. Nuspojave su male. Rijetko se pojavljuju modrice na mjestima davanja injekcija.
 6. Isto tako rijetko dolazi do promjene raspoloženja, bilo do njegovog poboljšavanja ili pak pogoršavanja. Iznimno rijetko dolazi i do sindroma predoziranja, kojih se može vrlo lako riješiti primjenom odgovarajućih koraka.  
 7. Statistički gledano ovakav postupak - stimulacija, punkcija, transfer – ima najveći koeficijent uspješnosti za uzimanje jajne stanice i transfer embrija. 
 8. Kod određenih indikacija IVF Fond preuzima jedan dio troškova i sufinancira u odnosu: 30/70

Mogući nedostaci:

 1. Troškovi su viši zbog potrebnih odgovarajućih lijekova. 
 2. O stimulaciji i njezinim posljedicama kruže strašne priče u forumima na raznim internetskim stranicama.

Tipična idealna pacijentica nije ograničena godinama, ima normalne ili pak vrlo malo ograničene ovarijalne rezerve i reagira na FSH (hormon koji stimulira rast i sazrijevanje spolnih stanica).